Evropské technické centrum

Daido Metal Co., Ltd.
organizační složka,
The European Technical Center

Výzkumné centrum je umístěno na adrese výrobního závodu Daido Metal Czech s.r.o..
Centrum provádí výzkum a technickou podporu pro Daido aktivity v Evropě.

Vize

 • Chceme být mezinárodně uznávaným vývojovým centrem, které svými publikacemi a patenty ovlivní mezinárodní technickou scénu.

Poslání

 • Našim posláním je vývoj nových kluzných ložisek, která splní současné a budoucí požadavky našich zákazníků.
 • K plnění naší mise nám pomáhají nejmodernější technologie a spolupráce s evropskými výzkumnými centry.

Oblasti výzkumu

 • Tribologie
 • Materiálový vývoj
 • Vývoj kluzných povlaků
 • Texturování povrchů
 • Vývoj testovacích zařízení

Odborné články:

 • BESSER, C., AGOCS, A., RONAI, B., RISTIC, A., JANKES, E., REPKA, M., MCALEESE, C., DÖRR, N.: Generation of engine oils with defined degree of degradation by means of a large scale artificial alteration method. Tribology International. 2019, vol. 132,pp. 39-49.
 • REPKA, M., OMASTA, M., ŠPERKA, P., MCALEESE, C., KOSHIMA, M., ISHIGO, O.: Bearing Fatigue Tester with optical module for in situ observation. World Tribology Congress 2017, Beijing, September 17 – 22, 2017, pp. 71.
 • REPKA, M., DÖRR, N., BRENNER, B., GABLER, CH., MCALEESE, C., ISHIGO, O., KOSHIMA, M.: Lubricant-surface interactions of polymer-coated engine journal bearings. Tribology International. 2017, vol. 109, pp. 519–528.
 • REPKA, M., DÖRR, N., BRENNER, B., GABLER, CH., MCALEESE, C., ISHIGO, O., KOSHIMA, M.: Lubricant-surface interactions of polymer-coated engine bearings. 20th International Colloquium Tribology, Industrial and Automotive Lubrication. 2016, pp. 9.
 • MCALEESE, C., REPKA, M., ISHIGO, O.: Tribological properties of bearing materials for automotive engines. Czech-Japan Tribology Workshop, Mikulov, November 24 – 27 2014

Doktorská a Diplomová práce:

Disertační práce:

 • Research of Coatings of Hydrodynamically Lubricated Sliding Bearings for Combustion Engines (M. Repka, VUT, Ak. rok: 2016/2017)

Diplomová práce:

 • Makrokompozity pro výrobu ložisek (J. Burda, VŠB-TUO, Ak. rok:2019/2020)
 • Laboratorní metody testování kluzných ložisek spalovacích motorů (L. Loveček, VUT, Ak. rok: 2017/2018)

EU Projekty

KLUZNÁ VRSTVA S POKROČILÝMI TRIBOLOGICKÝMI VLASTNOSTMI,
REG. Č. P.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_106/0012466

Výsledek projektu